Ootan oma vastuvõtule igas vanuses lapsi ja täiskasvanuid, kel esineb probleeme kõne, hääle või neelamisega.


Milliste probleemide puhul saan abi pakkuda?

  • kõne arengu hilistumine
  • hääldushäired ehk düslaalia
  • spetsiifiline kõnearengu häire ehk alaalia ehk ekspressiivne/retseptiivne kõnearenguhäire
  • arenguline düsartria
  • häälehäired ehk düsfoonia
  • kogelus
  • neelamishäire ehk düsfaagia
  • lugemisraskused ehk düsleksia
  • kirjutamisraskused ehk düsgraafia
  • Ajukahjustusega kaasnevad kõneprobleemid täiskasvanutel: düsartria ja afaasia