ERAISIKUTELE

Logopeediline hindamine - 60€ 

Logopeediline teraapia - 50€ 

Logopeediline nõustamine videokõne vahendusel (Zoom, Teams) - 50€ 

Dokumentide vormistamine (sh teraapia kokkuvõte, kõne iseloomustus jms) - 30€

NB! Tegemist on tasulise teenusega, perearsti saatekirja olemasolu teenuse hinda ei mõjuta!
ASUTUSTELE

Koolitused lapsevanematele*

Koolitused lastega töötavatele spetsialistidele*

Laste kõne arengu probleemide kaardistamine haridusasutustes*

* - hind kokkuleppel